Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2012

Το σχολείο στη ζωγραφική

Winslow Homer The Country School. 1871 г.

                    Max Silbert Gesangsstunde in der Kinderschule in Holland. 1907 г. 

 
                                               Theodore Bernhard De Heuvel.


                                                  А.Н.Янев Каникулы.


                                   Ralph Hedley The New Scholar. 1900-06 гг.

      G.Clausen "A Schoolgirl"

                           

After Charles Hunt The unruly classroom. 1883 г.

Erskine Nicol Kept In 1871 г.

Федор Решетников Школьницы.


Albert Anker Mädchen bei den Hausaufgaben.

Barnett Samuel Marks Board School Children. 1874 г.


Franz Schmid-Breitenbach Während der Schulpause. 1891 г.

Elizabeth Adela Stanhope Forbes School is Out. 1889 г.
Paul Louis Martin des Amoignes In the Classroom. 1886 г.

 János Tornyai «Lesson on the FarmWoman with Silk Corset» 1896

 
Федор Решетников Любины уроки. 1952 г.
 E. Phillips Fox "The lesson"

Henriette Browne

W. Homer

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου